"Iscălitura lui Isus" - întoarcerea la creștinismul autentic


Un creștinism ajuns aproape la limitele supraviețuirii sale trebuie să-și regăsească autenticitatea și relevanța. Aceasta se poate realiza, ne spune pastorul Teodor Huțanu, redactor șef al revistei Curierul Adventist, numai prin identificarea iscăliturii lui Isus în învățăturile bisericii creștine și în trăirea de zi cu zi a creștinilor. Este necesară o întoarcere la creștinismul autentic, despovărat de apăsarea tradițiilor și aproape astupat de praful ritualurilor adormitoare. Fiecare dintre cele 9 prezentări face să se reliefeze tot mai clar Iscălitura lui Isus.1. Exerciții de recunoaștere

hutanupoza

       Ce importanță poate să aibă pentru noi, Iscălitura Domnului Isus? Este necesar să urmărim această semnătură a Domnului Isus Hristos? Există un corespondent în viața noastră de credință?...

Urmărește prezentarea video

2. Declarație de biruință

hutanupoza

      Declarație de biruință iscălită de Domnul Isus Hristos. Toata Biblia este o carte a biruinței. Prin excelență, Apocalipsa se ocupa de acest subiect. Capitolul 1, versetul 17...

Urmărește prezentarea video

3. Cine este Acesta?

hutanupoza

      Apostolul Pavel este cel care formulează acest semn de identificare al unei religii autentice. În subtitlul seriei noastre există această idee si anume Iscălitura lui Isus, căutarea sau întoarcerea la...

Urmărește prezentarea video

4. Ofensă de lesmajestate

hutanupoza

     Ispitirea lui Isus Hristos. Așa spune în traducerea Cornilescu. De la versetul 1 în continuare. Evanghelia după Matei, capitolul 4: "Atunci Isus a fost dus de duhul în pustie, ca să fie ispitit de diavolul...

Urmărește prezentarea video

5. Cheile Împărăției

hutanupoza

     Cheile Împărăției. Textul pe care îl folosim în mod clasic atunci când vorbim despre aceasta temă și care conține expresia... Matei capitolul 16, versetul 19. Îți voi da cheile Împărăției Cerurilor și orice vei...

Urmărește prezentarea video

6. Identități restituite

hutanupoza

     În după amiaza aceasta, titlul nostru - Identități restituite - ne invită la o ședință de cosmetică. Inclusiv pentru bătbați. Și am un temei biblic pentru care afirm lucrul acesta. 2 Corinteni 3.18. Apostolul Pavel...

Urmărește prezentarea video

7. Refrenul ignoranței

hutanupoza

     În seara aceasta ne orientăm din nou către Domnul Isus și către iscălitura Sa. M-am gândit la acest titlu încă odată și mi-am adus aminte că atunci când eram la școală generală aveam un carnet de elev...

Urmărește prezentarea video

8. Vocații falsificate

hutanupoza

     În dimineața aceasta dorim ca să facem un pas înainte, penultimul, în seria noastra... Iscalitura Domnului Isus Hristos. Vocații falsificate. Un text care prezintă într-un mod luminos, mesianic, în Psalmii...

Urmărește prezentarea video

9. Iscălitură de lumină

hutanupoza

     O iscălitură de lumină. Oricare ar fi capitolul vieții noastre, oricât de întunecat ar fi, Mântuitorul Isus Hristos poate să pună o iscălitură de lumină pe el. Dacă ar fi să facem un grafic al evenimentelor...

Urmărește prezentarea video